'; Tøynett med #Tenk Tre | Klimaordførerne
Ordfører i Kongsberg og representerer Sp. Er opptatt av å kunne forene bærekraft med innovasjon og utvikling. Trives godt i naturen med jakt og friluftsliv. For øvrig er jeg opptatt av å ta vare på tradisjonshåndverk.
Min utfordring
Bruke medbrakt handlenett på butikken

Tøynett med #Tenk Tre, passet godt å få i dag på Viken Skog sin konferanse om Tømmer og Marked. Göran Persson, tidligere svensk statsminister holdt der et glimrende åpningsforedrag om skogens betydning for å nå FN`s klimamål og det grønne skiftet. Persson mente at den beste for form vern av skog skjedde gjennom bruk av skog. Statsråd Thorbjørn Røe-Isaksen hadde også et godt foredrag. Han var også av den oppfatning at ansvarlig skogbruk er til beste for både skog og klima.