'; Oppsummert | Klimaordførerne
Ordfører i Hamar i noen perioder, 65, bestefar til seks, 19 år som bonde og opptatt av lokal matproduksjon. Trener, leser og hører musikk når jeg kan
Min utfordring
Er det mulig å skaffe seg og leve på kortreist mat i landbruksbyen Hamar??

Ble det noen forandring på meg? I disse 30 dagene har jeg nok endret måten å forflytte meg på ganske mye. Jeg har gått mer, syklet mer og reist mer kollektivt. Jeg har lært meg at skal du bevege de mer miljøvennlig må du bruke mer tid. Det er nok hovedutfordringen i en by som Hamar. Kollektivt går for sjelden, og trafikken er slik at det er kjapt å ta bil. Men det er enda kjappere å ta sykkel. Innenfor 3 kilometer er sykkel raskere enn noe annet. Og vintersykling er undervurdert! Piggdekk gir nesten bedre feste enn på sommerstid.

Ble det noe mer kortreist mat? Litt mer, men kortreist betyr stort sett fler lange reiser for å få tak i den. Unntaket er Reko-ringen, som kan levere forhåndsbestilte varer på Vikingskipet. Og at kjedene så vidt har beynt å ta inn lokalmat, men de har mye å gå på!

Har jeg endret atferd også for framtiden? Forhåpentlig. Jeg kommer til å bruke sykkelen mer vinterstid, det er i alle fall helt sikkert. Om jeg har påvirket noen er jeg litt mer usikker på. Et par av ungdomskolene har satt i gang med egne utfordringer. Bybussen som jeg tok lørdag morgen tyder imidlertid på at bloggen min ikke har nådd helt ut. Det var vesentlig flere biler som passerte buss-stoppen de få minuttene jeg ventet enn det var passasjerer på bussen.

Helt til slutt: Vi kan endre oss i hverdagen, men det store tankekorset jeg sitter igjen med er at en flytur til Malaga knuste alle CO2-ambisjoner. Er sydenturene vi drar på verdt klima-avtrykket de setter.?? Antakelig ikke.