'; | Klimaordførerne

 

 

2019 er et viktig år for klima- og miljøarbeidet i Osloregionen.

Det er året for å engasjere, mobilisere og inspirere kommunene til å jobbe sammen mot målet om å være Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima.

Ambisjonene er høye. 7. februar signerer ordførere i Osloregionens ordførererklæring som forplikter dem til ambisiøse klimamål. Dette er mål som krever store og dyptgående endringer i teknologi, holdninger, adferd, systemer og strukturer.

Disse endringene har én fellesnevner: folk. Det er folk som utvikler ny teknologi; det er folk som tar avgjørelser i politikk og næringsliv; det er folk som utgjør vårt sosiale og kulturelle fellesskap. Det er folk som er Osloregionens kommuner.

Dette vet klimaordførerne. Derfor vil de utforske betydningen av folk i klimaarbeidet ved å forplikte seg til å gjennomføre én endring i eget liv i 30 dager. Underveis vil ordførerne få støtte og veiledning fra forskere, og dele historiene sine med omverden.

 

Er det nok mat som har gått ut på dato i Modum til å fø ordfører Ståle og hans familie i 30 dager?

Går Guri Bråthenskresne katt, Sigbjørn, med på å spise opp maten sin for å unngå matsvinn?

Og går Raymond Johansen på en smell når han prøver å kutte ut kjøtt til fordel for fisk et par dager i uken?

Raymond, Ståle, Guri og de andre ordførerne vil gå gjennom opp- og nedturer, rare blikk og inspirerende kommentarer underveis. Det vil garantert komme dager der deres personlige endringseksperiment vil virke umulig å få til.

Akkurat som oss andre vil de oppleve endring som tøft, plagsomt og smertefullt, men også spennende, inspirerende og givende. 

Akkurat som oss andre kan de ta steget videre. De kan bli en større del av klimaløsningen.

 

HVORFOR ER DET KRAFTFULLT Å FOKUSERE PÅ ENDRING? 

Kan vi endre samfunnet så raskt og i så stor skala som klimaendringene krever? Dette er sannsynligvis det viktigste spørsmålet i vår tid. Mange mener at svaret ligger i endret adferd, for eksempel å sykle, resirkulere, slå av lysene eller dyrke egen mat. Andre peker på behovet for samfunnsendringer, som flere sykkelveier, gjenbruksmote, reguleringer og lover. Vi trenger begge, og bak begge må det stå dedikerte mennesker som tar ansvar for å skape en verden som er mer klimavennlig og rettferdig.

Samfunnsendringer kan skje veldig raskt dersom individer tar aktivt del i endringen. Ikke bare fordi individuelle valg i seg selv er viktig, men fordi de starter nye samtaler og endrer hvordan man forstår samfunnsendringer. Vi tror at verden fort kan endre seg i en klimavennlig retning, når vi først har passert vippepunktet i samfunnet. Vi tror også at helt vanlige enkeltpersoner kan spille en nøkkelrolle i dette skiftet.

 

TEAMET BAK

I dette prosjektet har Samarbeidsalliansen Osloregionen engasjert cCHANGE for å skape engasjement i befolkningen i Osloregionen i forbindelse med Miljøhovedstadsåret 2019. Prosjektet benytter seg av det forskningsbaserte verktøyet cCHALLENGE som utfordrer deltakerne til å tenke på en ny og annerledes måte om klima, miljø og bærekraft gjennom egen eksperimentering og erfaring med endring.

 

 

Back