'; Bussbefaring | Klimaordførerne
Kommer fra Otta i Gudbrandsdalen. 30 år gammel. Ble i 2015 valgt til landets og tidenes yngste fylkesordfører. Representerer Arbeiderpartiet, og er toppkandidat i Innlandet ved høstens valg.
Min utfordring
Bruke kollektivtrafikk og la bilen stå oftere. Alltid sjekke buss- og togtider.

Bilen står trygt plassert i garasjen, og det har ikke vært noen grunn til å lufte den på en stund. Jeg går på jobb, og det har ikke vært noen lange utflukter som gitt transportutfordringer. I dag har vi gjennomført fylkesutvalg, og en del av det var befaring med Lillehammer kommune. Vi skulle både opp forbi Birkebeiner skistadion og til boligområde ved Røyslimoen, som ligger utenfor Lillehammer sentrum. Istedenfor at folkevalgte og administrasjon skulle kjøre etter hverandre i privatbilkortesje, så sørget vi for Opplandstrafikk-buss, slik at vi med felles transport tok den nødvendige befaringsrunden sammen med kommunen. I saksbehandlingen etterpå vedtok fylkesutvalget Handlingsplan for kollektivtransport 2019-2022: Fra kollektivtransport til mobilitet. Med andre ord en dag med mye fokus på gode og bærekraftige mobilitetsløsninger!